مختصری درباره‌ی این دوره

در این دوره از آموزش پایتون، سعی شده، مهم‌ترین مباحث برنامه‌نویسی به این زبان پوشش داده شود. در حال حاضر این آموزش‌ها در این دوره گنجانده شده است:

سوال ها