آشنایی با محیط Wien2k

در این ویدئو به صورت خلاصه با محیط گرافیکی وین آشنا می‌شوید و نحوه ایجاد ساختار را فرا می‌گیرید:

سوال ها