مواد اکستیک‌ و ساختارهایشان

اکستیک‌ها (Auxetics) موادی با ضریب پواسون منفی هستند. اکستیک‌ها در هنگام اعمال تنش کششی عمودی، برخلاف مواد معمول، در راستای عمود بر نیروی وارده، ضخیم‌تر می‌شوند. موادی که چنین ویژگی ای دارند کاربرد بسیار مهمی در صنعت دارند به خصوص در فناوری های هوا فضا! نمونه ای از این ترکیبات بر پایه نیکل مثل AlNi چنین ویژگی جالبی را از خود نشان می دهد. کتاب پیش رو با متنی روان و شیوا در ابتدا در مورد این ترکیبات صحبت می کند و به خواننده به خوبی مفاهیم اولیه را انتقال می دهد ، سپس با وارد شدن به مفاهیم مربوط به خواص الاستیکی این ویژگی را مورد بررسی قرار می دهد.

مختصری از فهرست کلی این کتاب به صورت زیر است :

۱- مقدمه

۲-مدل های میکرومکانیکی برای مواد Auxetic

۳- الاستیک  جامدات Auxetics

۴- میزان تنش، شکستگی و آسیب در مواد Auxetics

۵- مکانیسم اتصال در مواد  Auxetics

۶- بررسی این مواد در مختصات های دکارتی و قطبی کروی

۷- ورقه و نانو لایه های مواد Auxetics

۸- وارد کردن استرس های گرمایی به مواد Auxetics

۹- خواص ارتعاشی

۱۰- انتشار امواج صوتی در جامدات Auxetics

۱۱- ویژگی های بازتابی این مواد

۱۲- …

این کتاب مناسب برای  مهندسین مواد و دانشجویان فیزیک حالت جامد است. نسخه اصلی این کتاب را می توانید در کانال https://t.me/schooolextraBook به صورت رایگان دریافت کنید.

با آرزوی موفقیت. تیم SchoolXtra

نظرات