رعد و برق روی هواپیماها چه تأثیری دارد؟

ترس از پرواز با هواپیما یکی از ترس های رایج بین مسافران هوایی است، اما اگر پرواز شما در هوای طوفانی و پر رعد و برق انجام شود، چنین ترسی باید بیشتر شود یا کمتر؟! در این قسمت از بادام راز پرواز ایمن هواپیما در یک هوای طوفانی را کشف خواهیم کرد. با بادام بیشتر می دانیم.

نظرات

  • Alphonse
    پاسخ دادن

    Would you like to leave a message? https://weteachquran.com cipro
    Chan Soveth, a worker for human rights group Adhoc, said a man was shot in the head and died when CNRP supporters tried to move barricades set up by the authorities in the Kbal Thnal Bridge area near their party headquarters.