رعد و برق روی هواپیماها چه تأثیری دارد؟

ترس از پرواز با هواپیما یکی از ترس های رایج بین مسافران هوایی است، اما اگر پرواز شما در هوای طوفانی و پر رعد و برق انجام شود، چنین ترسی باید بیشتر شود یا کمتر؟! در این قسمت از بادام راز پرواز ایمن هواپیما در یک هوای طوفانی را کشف خواهیم کرد. با بادام بیشتر می دانیم.

نظرات