شما چقدر می توانید روی سیاره ی مریخ زنده بمانید؟

حتما تا به حال با سوالات زیادی در مورد سیاره مریخ رو به رو شده اید. سطح مریخ از چه چیزی تشکیل شده؟ جو مریخ شامل چه ترکیباتی است؟ آیا می توان بدون وجود لباس فضانوردی روی این سیاره قدم گذاشت و زندگی کرد؟! پاسخ را در این قسمت از بادام خواهید یافت. با بادام بیشتر می دانیم.