حشره ها در زمستان، کجا می روند؟

شما در سردترین فصل سال معمولا چطور از سرما فرار می کنید؟ یک لیوان چای داغ می نوشید؟ یا یک پتوی گرم چاره ی این سرما است؟ حشره ها هم در فصل زمستان، با همین مشکلات رو به رو هستند. اما چاره چیست؟! در این قسمت از بادام پاسخ را خواهید یافت. با بادام بیشتر می دانیم.

نظرات