بخش دوم: بهینه سازی kpoint , ecutwfc , degauss و رسم ساختار نواری برای بلور مرکز سطحی مس

اجراهای کوانتومی با کوانتوم اسپرسو Quantum Espresso

پیش از آنکه یک اجرای جدی کوانتومی بگذارید، نخست باید از دقت اعدادی که گزارش میدهید مطمئن شوید. میتوان پارامترها را چنان بزرگ گرفت (مثل kpoint, ecutwfc) یا برعکس چنان کوچک گرفت ( degauss ) که دیگر جای تردیدی باقی نماند.
اما همیشه مشکل روی تخصیص منابع است. زمان و هزینه. دو فاکتوری مهمی هستند که محاسباتی کارها همیشه باید مدنظر بگیرند.
در چندین جلسه‌ی پیشین به‌طور مفصل، جزییات را بیان و پارامترها را بر اساس انرژی بهینه کردیم. بعلاوه آستانه دقت محاسبات در انرژی را میتوانید با دقت بهینه‌سازی، سازگار کنید و این دوباره به معنای کاهش حجم محاسباتی است.
دو مسیر مشابه برای بهینه سازی وجود داشت:
۱- اگر میدانید چه تعداد و چه بازه‌ای از پارامترها را باید مشخص کنید، میتوانید تک تک پوشه‌ها و فایل‌های ورودی را خودتان بسازید.
۲- با نوشتن یک کد ساده برای مثال تحت Bash،‌ هم روی بازه‌ی ورودی پارامترهای محاسباتی قدرت مانور دارید و هم روی زمان. مزیت نوشتن کد که البته ما کدهای آماده را در اختیارتان گذاشته‌ایم، می‌توانید با فشردن یک کلید Enter همه‌ی اجراها را انجام دهید و از انعطاف آن لذت ببرید.

موضوع جلسه امروز:

بهینه سازی ecutwfc و بهینه سازی kpoint , degauss

به درخواست برخی دوستان از نو مقدار ecutwfc را به صورت دستی بجای استفاده از کد بهینه کردیم و سپس با ایجاد شبکه‌ای از kpoint و degauss این مقادیر وابسته را بهینه کردیم. البته شما نباید تنها به مشاهده‌ی بصری از نمودارهای بهینه سازی اکتفا کنید. باید وارسی روی تک تک انرژی‌ها را انجام دهید. برای مثال اگر threshold انرژی را روی ۱٫۰d-8 قرار میدهید، باید از آن سو انتظار دقتی از kpoint, ecutwfc و degauss معادل با همین مرتبه را مد نظر داشته باشید. البته در بیشتر مواقع به رقم سوم یا چهارم اعشار اکتفا می‌شود که عملی معقولانه است.

برای دیدن جلسه‌ی ویدئویی و مشاهده‌ی تکنیک‌های بهینه‌سازی به آدرس زیر بروید:

رفتن به جلسه

کلیه جلسات ویدئویی نیز از طریق آدرس زیر قابل مشاهده هستند:

رفتن به دوره کوانتوم اسپرسو