برنامه نویسی پوسته لینوکس bash گذاره های شرطی - توابع - ساختن منو و دریافت ورودی از کاربر

برنامه نویسی پوسته لینوکس ( bash ) | گذاره های شرطی ، توابع و دریافت ورودی

گذاره های شرطی با if در برنامه نویسی پوسته لینوکس ( Bash ) گذاره های شرطی دارای اشکال مختلفی هستند. اما پایه‌ای‌ترین دستور به شکل زیر است: if expression then statement عبارت statement تنها در صورتی اجرا میشود که expression از نظر منطقی درست باشد. برای مثال Syntax یک گذاره شرطی به صورت زیر است: […]